SBLAW giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Tiến Hoà trên báo Diễn đàn doanh  nghiệp về vấn đề tích tụ ruộng đất.

 

Tích tụ ruộng đất còn nhiều rủi ro.

 

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn