Thương mại điện tử cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty nước ngoài và muốn lập công ty tại Việt Nam để triển khai việc bán vé qua mạng, chúng tôi muốn biết nhà đầu tư nước ngoài có thể triển khai được không?

Luật sư trả lời: Theo Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử quy định thì nhà đầu tư nước ngoài cũng là đối tượng áp dụng

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp lập website để bán hàng doanh nghiệp tự phân phối (bán vé qua mạng) vẫn được mà không phải bổ sung thêm ngành nghề mới.

Nếu doanh nghiệp lập sàn giao dịch thương mại điện tử để cho các bên tự giao dịch với nhau thì doanh nghiệp phải đăng ký thêm chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Doanh nghiệp được cơ quan nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng này.

Sau khi họ lập website, công ty có trách nhiệm đăng ký trang thương mại điện tử đó với Bộ công thương.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan