Thương hiệu rượu Việt Nam đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế

Nội dung bài viết

Luật sư sở hữu trí tuệ của SBLaw đã hỗ trợ công ty cổ phần xa lộ 4 (highway4) bảo hộ thương hiệu “SƠN TINH & HÌNH” trên thị trường quốc tế.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

 • Số đơn: B-2013-00017
 • Ngày nộp đơn 17/07/2013
 • Nhóm: 33
 • Chủ đơn: Công ty Cổ phần Xa Lộ 4
 • Quốc gia được chỉ định: Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc

Phạm vi công việc thực hiện bởi SBLaw gồm:

 • Tư vấn thủ thục đăng ký
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và nộp đơn tại Cục SHTT
 • Theo đuổi Đơn cho đến khi có kết quả cuối cùng về việc cấp văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn, xử lý tất cả các thiếu sót/ từ chối của cơ quan đăng ký đối với Đơn;
 • Cập nhật, theo dõi các deadline liên quan đến nhãn hiệu sau khi đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu tại các nước được bảo hộ

Chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy việc cấp văn bằng bảo hộ sớm cho thương hiệu này tại những quốc gia nêu trên nhằm đẩy mạnh sự hiện diện của thương hiệu rượu Việt Nam tại nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan