Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Glycine được gia hạn thành công tại Lào

Nội dung bài viết

Glycine Watch SA là một tập đoàn sản xuất đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, sở hữu thương hiệu Glycine.

 

Đây là thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới và đã đăng ký bảo hộ ở rất nhiều quốc gia. Tại Đông Nam Á, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là một quốc gia được tập đoàn quan tâm để mở rộng thị trường và vì vậy đã đăng ký thương hiệu từ rất sớm cho các sản phẩm đồng hồ ở nhóm 14 (theo bảng phân loại Nice).

Đến tháng 3 năm 2013, theo quy định của pháp luật tại Lào, thương hiệu nêu trên cần được gia hạn hiệu lực tại Lào.

Tập đoàn đã tin tưởng năng lực của các luật sư S&B Law và đã ủy quyền cho chúng tôi gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nêu trên tại Cơ quan sở hữu trí tuệ Lào.

Việc gia hạn đã tiến hành thành công, được ghi nhận và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan