Thuế trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Nội dung bài viết

(S&B Law) Khi doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhận công nghệ từ nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải thanh toán khoản phí cho đối tác nước ngoài.

Một vấn đề quan trọng là khoản thuế được tính thế nào đối với phần thu nhập của đối tác nước ngoài. Trong trường hợp này, đối tác nước ngoài sẽ phải đóng thuế nhà thầu cho nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam phải hết sức chú ý nghĩa vụ này và có thể thay mặt nhà thầu nước ngoài đóng cho cơ quan thuế Việt Nam.

Bên cạnh đó, Luật chuyển giao công nghệ cũng đưa ra một số ưu đãi về thuế trong hợp đồng chuyển giao công nghệ , cụ thể là theo Điều 44, Luật chuyển giao công nghệ, thì chỉ những trường hợp sau đây được xem xét miễn giảm thuế:

1. Miễn thuế thu nhập cho tổ chức, cá nhân góp vốn bằng Bằng sáng chế, công nghệ.

2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học.

3. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ không chịu thuế giá trị gia tăng.

4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bảy năm tiếp theo.

5. Doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ có tiếp nhận công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao được miễn thuế thu nhập trong bốn năm với điều kiện tổng giá trị miễn thuế không vượt quá 50% tổng kinh phí đầu tư cho đổi mới công nghệ.

6. Doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi thực hiện dự án đầu tư có tiếp nhận công nghệ được hưởng ưu đãi như sau:

a) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo với điều kiện tổng giá trị miễn thuế không vượt quá tổng kinh phí đầu tư cho đổi mới công nghệ;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá phục vụ việc thay thế, đổi mới công nghệ và nguyên liệu, vật tư, linh kiện dùng để sản xuất trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo công nghệ mới.

7. Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao vào vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 50% thuế thu nhập đối với thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ, cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi.

8. Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ được miễn thuế thu nhập trong bốn năm, được giảm 50% thuế thu nhập phải nộp trong chín năm tiếp theo và được miễn thuế sử dụng đất.

Trong trường hợp doanh nghiệp thuộc các diện nêu trên,doanh nghiệp cần đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm cơ sở xin hưởng ưu đãi.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan