Thuế suất giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu

Nội dung bài viết

Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 4130/TCT-CS ngày 19/11/2012 hướng dẫn thuế suất GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty nước ngoài là nhà thầu chính ký hợp đồng thực hiện các dự án tại Việt Nam, giao thầu lại (dịch vụ thiết kế, giám sát, lắp đặt) cho Công ty tại Việt Nam thực hiện thì Công ty nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu theo quy định và dịch vụ mà Công ty tại Việt Nam cung cấp trong trường hợp này không phải là dịch vụ xuất khẩu, không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan