Thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã tư vấn về Thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ trên báo Đầu tư bất động sản. Dưới đây là nội dung chi tiết:

(ĐTCK) Gia đình tôi có làm trang trại và tự khai hoang đất (không nằm trong khu vực tranh chấp), đã xây dựng nhà ở. Bây giờ gia đình tôi muốn làm GCNQSDĐ thì làm như thế nào và có cần điều kiện gì không?

Trả lời:

Điều 100, Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

b) GCNQSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước 15/10/1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Vì trường hợp của gia đình bạn không có những giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai (đất gia đình tự khai hoang và sử dụng), do đó, để được cấp GCNQSDĐ, gia đình bạn phải liên hệ với UBND xã, phường nơi có đất để xin giấy xác nhận đất sử dụng ổn định, lâu dài và không có tranh chấp theo quy định tại Điều 101, Luật Đất đai.

Để được xác nhận đất sử dụng lâu dài và không có tranh chấp, thì cơ quan có thẩm quyền phải dựa trên những giấy tờ như: Biên lai nộp thuế sử dụng đất hàng năm của gia đình bạn, văn bản xác nhận của hộ gia đình, cá nhân liền kề là đất không có tranh chấp, ...

Sau khi UBND xã, phường cấp giấy xác nhận cho gia đình bạn, thì bạn có thể làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ lên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất để được yêu cầu giải quyết.

Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/thu-tuc-xin-cap-so-do-cho-dat-khong-co-giay-to-194673.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan