Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm và trung tâm ngoại ngữ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hải Phòng. Xin hỏi: Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm và cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ gồm những gì? SBLAW báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

I- Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA SB LAW

A- CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Căn cứ Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 5 năm 2014 quy định về Điều kiện và Thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

1. Điều kiện cấp phép

a) Có địa điểm đặt trụ sở ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

b) Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

c) Phải ký quỹ ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

2. Thủ tục cấp phép

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền để xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;

c) Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ;

d) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng). Trong thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép. Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

B-CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Có Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

c) Giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học;

d) Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

e) Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

f) Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

g) Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận; Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm và tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ để thành lập và đi vào hoạt động cần thực hiện 02 bước sau đây:

Bước 1: Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm, bao gồm các nội dung sau: tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;
 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

II- PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

1. Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Khách hàng các công việc sau đây:

(a)Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến thủ tục xin cấp phép;

(b) Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép cho Khách hàng;

(c) Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền;

(d) Thay mặt Khách hàng nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng.

2. Thời gian thực hiện

-Thời gian để soạn hồ sơ xin cấp phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

-Thời gian nhận được Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại. Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

- Thời gian nhận được Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữlà 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Khách hàng lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn trên thực tế do nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

III. PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng);
 • Phí dịch vụ xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ là 36.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu đồng);

(Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10%VAT và chi phí thẩm định cơ sở của Khách hàng và những chi phí khác ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục II của Đề xuất dịch vụ này).

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW trên truyền hình về lĩnh vực doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan