Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Dung, ở Hà Nội. Quý công ty vui lòng báo giá thủ tục đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm và công bố thực phẩm chức năng giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.1 Đối với thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Theo yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi dự kiến thủ tục Công bố sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu sẽ được thực hiện theo lộ trình như sau:

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm. Thời gian thực hiện dự kiến 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Công bố sản phẩm. Thời gian thực hiện dự kiến 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Tài liệu Khách hàng cần cung cấp gồm:

 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng;
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 06 tháng;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Kho thực phẩm chức năng;
 • Hình ảnh chụp sản phẩm;
 • Nhãn dịch (Nếu sản phẩm không trình bày bằng tiếng Anh)
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (Nếu có hiệu lực của bản công bố sẽ tăng từ 3 năm lên 5 năm);
 • Mẫu sản phẩm thực tế để đối chứng.

1.2 Đối với thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

1.3 Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của SB Law sẽ bao gồm:

 • Tiếp nhận và tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc công bố sản phẩm và đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Lập và soạn thảo Hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với chuyên viên và lấy kết quả;
 • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và Giấy chứng nhận vệ sinh san toàn thực phẩm;
 • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Khách hàng.

2. PHÍ DỊCH VỤ

 • Lệ phí nhà nước đối với thủ tục công bố thực phẩm chức năng nêu tại Mục 1.1 là: 1.500.000 VNĐ/01 sản phẩm (Một triệu năm trăm nghìn đồng).
 • Phí dịch vụ cho phạm vi công việc ở Mục 1.1 nêu trên là: 20.700.000 VNĐ/01 sản phẩm (Bằng chữ: Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng trên một sản phẩm);
 • Phí dịch vụ cho phạm vi công việc ở Mục 1.2 nêu trên là: 22.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai hai triệu năm trăm nghìn đồng).
 • Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT và phí kiểm nghiệm sản phẩm trong thủ tục công bố thực phẩm. Phí kiểm nghiệm sản phẩm Khách hàng sẽ thanh toán theo hóa đơn của trung tâm kiểm nghiệm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan