Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm camera

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. SB Law cho mình hỏi: Nay mình muốn xin giấy chứng nhận hợp quy với sản phẩm camera thì phải làm những thủ tục gì? Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng gửi đến SB Law trong việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm camera. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

Đối với sản phẩm camera Khách hàng sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy với các bước cụ thể như sau:

A, Bước đánh giá giám sát

Trung tâm chứng nhận sẽ cử chuyên gia đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lần đầu đối với nhà máy, niêm phong mẫu thử và cho chuyển đi đo kiểm.

Đồng thời, định kỳ 12 tháng sẽ tiến hành đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lại đồng thời yêu cầu đo kiểm lại mẫu.

Lệ phí nhà nước đánh giá lần đầu và đánh giá lại/ 01 nhóm sản phẩm:

-Đánh giá quy trình: 5.000.000 đồng

- Lấy mẫu: 1.000.000 đồng

- Kết luận sự phù hợp quy trình sản xuất: 1.000.000 đồng

Trong trường hợp Nhà máy đã có ISO 9001, bước đánh giá lần đầu và đánh giá lại sẽ được bỏ qua. Thời hạn của ISO là 03 năm.

Trong trường hợp Nhà máy chưa có ISO 9001, phí dịch vụ trọn gói của SB Law để xây dựng và xin cấp ISO là: 60.000.000 đồng.

B, Bước đo kiểm sản phẩm

Lệ phí nhà nước đo kiểm đối với thiết bị wifi 2.4 GHz

-QCVN 54: 2.750.000 Đồng

- QCVN 18: 5.500.000 Đồng

Lệ phí nhà nước đo kiểm đối với thiết bị wifi 5 GHz:

-QCVN 65: 2.750.000 Đồng

- QCVN 18: 5.500.000 Đồng

Lệ phí nhà nước đo kiểm đối với thiết bị wifi 2.4 GHz+ 5 GHz:

-QCVN 54: 2.750.000 Đồng

- QCVN 65: 2.750.000 Đồng

- QCVN 18: 5.500.000 Đồng

Thời gian thực hiện: 10 - 15 ngày làm việc

Phí dịch vụ SB Law thực hiện bước này làm: 900.000 đồng/ 01 lần đo kiểm (không bao gồm lệ phí nhà nước)

C,Bước xin cấp chứng nhận hợp quy Phí nộp nhà nước:

-Chứng nhận hợp quy đối với thiết bị wifi 2.4 GHz: 4.180.000 đồng

- Chứng nhận hợp quy đối với thiết bị wifi 2.4 GHz + 5 GHz = 4.840.000 đồng Thời gian thực hiện thông thường: 10- 15 ngày làm việc

- Phí dịch vụ SB Law thực hiện bước này: 2.700.000 Đồng/ 01 model (không bao gồm phí nộp nhà nước)

- Tất cả mức phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10%VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan