Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

Nội dung bài viết

THỦ TỤC THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Doanh nghiệp khi thực hiện chương trình khuyến mại phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký tại Sở Công thương nơi doanh nghiệp tổ chức chương trình.

Theo đó, căn cứ Luật thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì các thủ tục doanh nghiệp cần tiến hành như sau:

1.Thông báo chương trình khuyến mại

1.1. Hình thức khuyến mại áp dụng

– Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

1.2. Hồ sơ:

– Thông báo thực hiện khuyến mại (Theo mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)

1.3. Thời gian thực hiện: 03 ngày

2.Đăng ký chương trình khuyến mại

2.1. Hình thức khuyến mại áp dụng

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

2.2. Hồ sơ bao gồm:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

2.3. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thủ tục này có thể liên hệ SB Law để được tư vấn và thực hiện.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan