Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Nội dung bài viết

Trong quá trình hoạt động của mình, văn phòng đại diện (VPĐD) của thương nhân nước ngoài khi có nhu cầu thay đổi trưởng văn phòng đại diện có thể tiến hành thủ tục pháp lý tại Sở Công thương nơi văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Thủ tục thay đổi trưởng đại diện được quy định như sau:

 1. Căn cứ pháp lý:

Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 1. Thời hạn nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi, văn phòng đại diện phải tiến hành nộp hồ sơ thay đổi tại Sở Công thương. .

 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn theo mẫu (Mẫu đơn ban hành kèm theo Thông Tư 11/2006/TT-BTM);
 • Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD;
 • Xác nhận tình trạng thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam;
 • Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc CMND (nếu là người Việt Nam) của người được đề nghị thay thế Trường VPĐD. ;
 • Sơ yếu lý lịch (có ảnh 4x6) của người được đề nghị thay thế Trường VPĐD. ;
 • Giấy bổ nhiệm xác nhận mức lương hoặc Hợp đồng lao động theo quy định (đối với người Việt Nam) của người được đề nghị thay thế Trường VPĐD.
 1. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầu đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Dịch vụ của S&B Law.

S&B Law sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, soạn thảo và nộp hồ sơ thay đổi trưởng VPĐD.

Thay mặt khách hàng lảm việc với cơ quan chức năng Việt Nam để nhận kết quả cuối cùng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan