Thủ tục thay đổi tổng giám đốc công ty TNHH MTV

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình là công ty TNHH MTV, có vốn đầu tư nước ngoài. Nay, bên mình cần thay đổi Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật). Xin hỏi: Hồ sơ để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những giấy tờ gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1.Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: (Điều 43 Nghị định 78/2015)

 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu file đính kèm)
 2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (mẫu file đính kèm)
 3. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện (không có mẫu).
 4. Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 5. Bản sao ý chứng thực CMND/hộ chiếu của người đại diện mới
 6. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (không có mẫu)

2. Về hồ sơ thay đổi người đại diện trong Giấy chứng nhận đầu tư gồm: (Điều 33 Nghị định 118/2015)

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh đầu tư
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện
 3. Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 4. Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư
 5. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan