Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình là Công ty TNHH. Công ty mình đang có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét.

  1. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

1. 1 Thời gian thực hiện

Chúng tôi dự kiến để hoàn thành công việc thì Khách hàng phải thực hiện các bước như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b, Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

c, Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kts đầu tư. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

1.2 Phạm vi dịch vụ

Phạm vi dịch vụ của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
A. Chuẩn bị hồ sơ :

- Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam;

- Soạn thảo các tài liệu cần thiết;

- Trao đổi với khách hàng về hồ sơ;

- Hoàn thiện hồ sơ dựa theo ý kiến của Khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

B-Thủ tục cấp phép:

-Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Theo dõi tiến độ với các cơ quan có thẩm quyền về quá trình phê duyệt;

- Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);

- Nhận kết quả từ Cơ quan cấp phép và bản giao cho Khách hàng bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở Mục 1 nêu trên là 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng Việt Nam). Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan