Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Nay, bên mình có nhu cầu thay đổi nội dung đằng ký doanh nghiệp gồm: tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng vốn; (iii) thay đổi loại hình doanh nghiệp và mở địa điểm kinh doanh. Vui lòng báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc:

1. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

SB Law nhận định rằng, công việc của Quý Khách hàng cần thực hiện theo 02 bước thủ tục như sau:

Bước 1: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: (i) tăng vốn điều lệ; và (ii) chuyển nhượng vốn; (iii) thay đổi loại hình doanh nghiệp

-Khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

– Thời gian dự kiến hoàn thành thủ tục là 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (không tính 02 ngày làm việc là thời gian SB Law soạn thảo hồ sơ). Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Bước 2: Mở địa điểm kinh doanh

-Sau khi hoàn thành công việc ở Bước 1, Khách hàng tiếp tục nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc mở Địa điểm kinh doanh.

– Thời gian dự kiến hoàn thành công việc là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. (Thời gian soạn thảo hồ sơ dự kiến 02 ngày làm việc) Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Địa điểm kinh doanh.

Quý khách hàng lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

▪ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

▪ Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép theo yêu cầu của cơ quan cấp phép;

▪ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

▪ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

▪ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

▪ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép:

▪ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

▪ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

▪ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ cơ quan cấp phép.

3. Thủ tục sau cấp phép

▪ Công bố thông tin công ty trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 3 nêu trên như sau:

Phí dịch vụ là: 14.000.000 VNĐ (Mười bốn triệu đồng); Phí dịch vụ đã bao gồm lệ phí nhà nước, lệ phí cấp con dấu nhưng chưa bao gồm 10% VAT.

Video liên quan: https://www.youtube.com/watch?v=grIgakz-5g4&t=209s

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan