Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty bên mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Hà Nội. Nay bên mình muốn thành lập một văn phòng đại diện tại Hàn Quốc. Cho mình hỏi: Thủ tục để thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc như thế nào? Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật của Khách hàng liên quan đến thủ tục thành lập văn phòng đại diện của Quý Khách hàng tại Hàn Quốc. Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi dự kiến phạm vi công việc và thời gian thực hiện như sau:

1.1 Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc

a) Chuẩn bị hồ sơ: Công ty luật tại Hàn Quốc sẽ chuẩn bị hồ sơ cho việc thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Trong đó, SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng phối hợp với Công ty luật tại Hàn Quốc thực hiện các công việc dưới đây:

(i)Thay mặt Khách hàng nhận tài liệu, hồ sơ do Công ty luật tại Hàn Quốc gửi sang Việt Nam.

(ii)Ký, dịch thuật các tài liệu do Công ty Luật tại Hàn Quốc gửi từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

(iii)Công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện.

(iv)Thực hiện các công việc cần thiết khác cho việc thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo yêu cầu của Công ty luật Hàn Quốc (nếu có).

Thời gian thực hiện: Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày Công ty luật tại Hàn Quốc gửi hồ sơ sang Việt Nam.

b) Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Hàn Quốc: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý khách hàng sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Hàn Quốc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

1.2 Thủ tục thông báo thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Quý Khách hàng phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đã đăng ký để bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tại giai đoạn này, SB Law sẽ chuẩn bị và thay mặt Khách hàng nộp Thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời gian thực hiện: Chúng tôi dự kiến thời gian thực hiện của giai đoạn này là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho việc thực hiện phạm vi công việc nêu tại Mục 1 là: 75.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng).

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, phí hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan