Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện nay, mình đang có nhu cầu thành lập trường mầm non tư thục. Cho mình hỏi: Mình phải thực hiện những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, để hoạt động trường mầm non tư thục, Quý khách hàng phải thực hiện các thủ tục dưới đây:

Bước 1: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục tại UBND Quận/Huyện

Điều kiện Quý khách hàng được cấp phép thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

– Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

– Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

– Được sự chấp thuận (về việc tổ chức, khả năng về tài chính và cơ sở vật chất, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục) của UBND phường/xã về việc thành lập trường mầm non tư thục.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục tại Phòng giáo dục, UBND

Quận/Huyện:

Điều kiện Quý khách hàng được cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục bao gồm:

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ.

– Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và đào

tạo nhằm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

– Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho

người học, người dạy và người lao động.

– Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

– Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động

giáo dục.

– Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan