Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học

Nội dung bài viết

Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, những kỹ năng ngoại ngữ và tin học là một điều bắt buộc đối với trình độ nhân sự.

Để đào tạo một đội ngũ nhân sự cao, có chất lượng, việc xã hội hóa giáo dục bằng việc cho phép tư nhân được lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học là một điều cấp thiết.

Sau đây, SBLAW giới thiệu về thủ tục pháp lý để thành lập.

1) Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

– Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản liên quan.

– Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

– Có đủ cơ sở vật chất gồm văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

– Đáp ứng nguồn lực về tài chính tối thiểu để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

– Đáp ứng các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của Trung tâm.

2) Dịch vụ tư vấn pháp lý của SBLAW liên quan tới hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học.

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý về điều kiện về giấy phép kinh doanh thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học.

– Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn) hoặc trực tiếp thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học.

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học.

– Thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học tại Sở giáo dục và đào tạo.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan