Thủ tục thành lập doanh nghiệp có cổ đông là người nước ngoài?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình và bạn mình người Singapore muốn thành lập công ty cổ phần ở Hà Nội. Mình phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  1. Điều lệ công ty.
  2. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.”

Theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014:

“1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này”.

Như vậy, bạn của bạn là người nước ngoài và là cổ đông góp vốn cho công ty nên bạn cần phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ nêu trên để thành lập công ty.

Lưu ý: Số lượng cổ đông trong CTCP tối thiểu là 03.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan