Thủ tục tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình đang kinh doanh dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hiện nay mình muốn tăng vốn điều lệ dưới cách thức tiếp nhận thêm một thành viên mới là cá nhân. Vậy trình tự, thủ tục để mình tăng vốn điều lệ như thế nào?

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Cũng tại luật này quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu công ty. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ có thể bằng cách thức chủ sở hữu tự đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp từ người khác. Nếu như tăng vốn điều lệ dưới cách thức huy động thêm vốn góp từ thành viên khác thì công ty phải tổ chức dưới một trong hai loại hình quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014:

“a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này”.

Với trường hợp này của bạn thì bạn chỉ tiếp nhận thêm vốn góp từ 1 thành viên là cá nhân. Do vậy, công ty mà bạn chuyển đổi chỉ có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi theo Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty chuyển đổi;

- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân.

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan