Thủ tục nhập tài sản cá nhân vào tài sản của công ty

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình mới thành lập là cty TNHH 1 thành viên, vốn điều lệ là 2 tỷ. Giờ chủ Doanh nghiệp muốn chuyển 1 ô tô 4 chỗ và 1 mảnh đất dự kiến xây kho vào tài sản của công ty, cả tên xe và mảnh đất đều đứng tên giám đốc của doanh nghiệp. Vậy thủ tục chuyển mảnh đất và chiếc xe đó vào tài sản công ty là như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 đã có quy định cụ thể về tài sản góp vốn trong doanh nghiệp, cụ thể:

“Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn”.

Trong trường hợp này, tài sản được chuyển giao bao gồm một ô tô 4 chỗ và 1 mảnh đất dự kiến xây kho vào tài sản của công ty đây đều là các tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Thủ tục chuyển quyền sở hữu số tài sản góp vốn có đăng lý quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời không phải chịu lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”.

Như vậy, số tài sản 1 ô tô 4 chỗ và 1 mảnh đất dự kiến xây kho vào tài sản của công ty, cả tên xe và mảnh đất đều đứng tên giám đốc của doanh nghiệp không cần phải chuyển giao quyền sở hữu cho doanh nghiệp bởi doanh nghiệp này là công ty TNHH một thành viên do chính giám đốc này thành lập.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan