Thủ tục mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là một công ty chế xuất nằm trong khu công nghiệp tại Bình Dương, hiện tại, chúng tôi cần mua một số mặt hàng có liên quan đến hóa chất, môi trường tại Việt Nam để phục vụ cho sản xuất, thông thường phải mở tờ khai và xuất hóa đơn 0%.

Nhưng vì số lương mua ít, tính chi phí mở tờ khai 2 đầu thì chi phí cao, vậy có thể lấy hóa đơn 10% hay không?

Phần thuế VAT đó có được tính vào chi phí hay không?

Đối với cơ quan thuế có phạt vi phạm hay không?

Đối với Hải quan có phạt ko làm đúng thủ tục quy định hay không?

Luật sư SBLAW trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa từ nội địa bán cho các công ty chế xuất đều phải làm thủ tục mở tờ khai hải quan.

Do vậy, nếu hai bên không làm thủ tục mở tờ khai hải quan và sử dụng hóa đơn VAT 10% thì chứng từ đó sẽ không được chấp nhận là hợp lệ và sẽ không được tính vào chi phí.

Trong trường hợp này, nếu bị phát hiện thì bên chị sẽ bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

Mức phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan