Thủ tục làm ngõ đi chung

Nội dung bài viết

Trên Báo điện tử Đầu tư Bất Động Sản, Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch công ty Luật SBLaw) đã trả lời câu hỏi của bạn đọc về thủ tục làm ngõ đi chung.

(ĐTCK) Nhà tôi có một thửa đất nằm cạnh một ngõ đi chung của 5 hộ gia đình. Thửa đất của nhà tôi nằm ở ngoài cùng không phải đi qua nhà ai, nhưng trên sổ đỏ chưa có ngõ đi chung. Nay nhà tôi muốn xin ngõ đi chung của các hộ nêu trên, đã có biên bản thỏa thuận và ký xác nhận của 4 trong số 5 hộ. Yiu nhiên, còn 1 hộ không ký và chỉ nói miệng là " cứ đi thoải mái, không phải ký"/ Xin cho tôi hỏi, trong trường hợp này, nhà tôi nếu gửi hồ sơ lên Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm ngõ chung thì có được hay không? Hộ còn lại sau này có kiện nhà tôi không?

Thủ tục làm ngõ đi chung

Trả lời:

Căn cứ Điều 254, Bộ luật Dân sự năm 2015, bạn có thể yêu cầu sử dụng lối đi chung với các hộ gia đình nếu bạn có nhu cầu sử dụng.

Quyền sử dụng có thể được xác lập thông qua việc ký kết biên bản thỏa thuận giữa các chủ sở hữu hoặc bạn có thể yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau đó, bạn có thể làm thủ tục đăng ký biến động xin điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là trên giấy chứng nhận điều chỉnh thể hiện lối đi. Bạn sẽ nộp hồ sơ đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 85, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp của bạn đã có sự đồng ý của 4 hộ gia đình bằng văn bản, hộ gia đình còn lại đã đồng ý bằng miệng. Như vậy, hộ đã đồng ý quyền sử dụng lối đi chung của bạn, bạn có thể tiến hành xin điều chỉnh và ghi nhận lối đi chung của bạn trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, để thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận lối đi chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký xác nhận và nộp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên có liên quan;

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (hợp đồng thỏa thuận về việc sử dụng lối đi chung);

- Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw
Báo Đầu tư Bất động sản
Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/thu-tuc-lam-ngo-di-chung-229401.html
0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan