Thủ tục đền bù khi giải tỏa đất vì ô nhiễm môi trường

Nội dung bài viết

Nơi ở của gia đình tôi nằm trong khu vực bị ô nhiễm môi trường và có quyết định thu hồi đất. Xin hỏi, khi bị thu hồi đất mà chúng tôi đang ở thì theo quy định của pháp luật chúng tôi sẽ được bồi thường như thế nào?

Thủ tục đền bù khi giải tỏa đất vì ô nhiễm môi trường

Trả lời: Khoản 1, Điều 16, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: “Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác....”.

Như vậy, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở vì ô nhiễm môi trường nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Khoản 1, Điều 79, Luật Đất đai; Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này.

Khoản 1, Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà sẽ được bồi thường bằng tiền, bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư. Vì bạn không nêu rõ nên bạn có thể căn cứ theo những trường hợp dưới đây để biết được mình sẽ được bồi thường như thế nào.

Nếu trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh thì hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Trường hợp được bồi thường bằng nhà ở tái định cư được quy định cụ thể tại Điều 22, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Nếu trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định nhưng hộ gia đình, cá nhân còn đất ở trong địa bàn nơi thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.

Giá tiền bồi thường khi thu hồi đất được UBND tỉnh quyết định bằng giá đất cụ thể dựa trên kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định giá.

Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/thu-tuc-den-bu-khi-giai-toa-dat-vi-o-nhiem-moi-truong-236216.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan