Thủ tục để chứng minh đất đang ở là đất phi nông nghiệp

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã tư vấn Thủ tục để chứng minh đất đang ở là đất phi nông nghiệp trên báo Đầu tư bất động sản. Dưới đây là nội dung chi tiết:

(ĐTCK) Cần phải làm gì để chứng minh mảnh đất trên là đất phi nông nghiệp?

Gia đình tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất được ông nội chuyển quyền sử dụng đất, nhưng khi ra phường để làm thủ tục thì được cán bộ phường cho biết, mảnh đất trên của gia đình thuộc đất nông nghiệp.

Từ trước đến nay, gia đình vẫn đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm theo đó là nhiều lần trích đo từ những lần phường làm trước đây thì đều ghi rõ nguồn gốc đất là từ “chuyển quyền sử dụng đất từ ông nội”. Được hỏi thì cán bộ phường có bảo gia đình cần chứng minh đây là đất phi nông nghiệp, việc gia đình tôi đưa giấy đóng thuế đất phi nông nghiệp kèm trích đo nhiều lần từ UBND phường với nội dung như trên không được coi là có giá trị. Vậy xin hỏi, gia đình cần phải làm gì để chứng minh mảnh đất trên là đất phi nông nghiệp?

Trả lời:

Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ xác định loại đất như sau:

1. GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009; GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này”;

Trường hợp bạn đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ theo quy định trên thì loại đất mà gia đình đang sử dụng xác định theo giấy tờ quy định trên. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 11 của Luật Đất đai 2013, thì loại đất được xác định như sau:

Theo Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Như vậy, thẩm quyền xác định loại đất trong trường hợp này của bạn tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định, cơ quan xác định loại đất là UBND cấp huyện đối với hộ gia đình.

Khi bạn nhận được văn bản xác định loại đất của cơ quan có thẩm quyền, bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giấy tờ để xác định được loại đất của gia đình. Nếu xác minh không đúng với quy định của pháp luật thì bạn có thể thực hiện thủ tục khiếu nại để được xem xét.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan