Thủ tục đăng ký kinh doanh

Nội dung bài viết

S&B Law sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các tiêu chí cơ bản sau:

Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

  • Tên Công ty. Đây là vấn đề đầu tiên rất cần được chú ý vì hiện tại việc chống trùng, nhầm lẫn tên của các doanh nghiệp đã được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẵn sàng giúp Quý Khách hàng kiểm tra tên doanh nghiệp trước đăng ký kinh doanh, thay đổi để tên doanh nghiệp được phù hợp nhất và để đạt tiến độ trong đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Loại hình doanh nghiệp: Chúng tôi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp để Khách hàng lựa chọn được mô hình đáp ứng yêu cầu hoạt động.
  • Ngành nghề kinh doanh: Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ Khách hàng việc đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
  • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ là cơ sở để tính thuế môn bài hàng năm cho Công ty Khách hàng, đối với một số ngành nghề cụ thể nó thể hiện năng lực tài chính của Công ty, do đó, dựa trên yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký phù hợp.
  • Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Luật doanh nghiệp 2005 và những văn bản hướng dẫn thi hành có những đòi hỏi nhất định đối với người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi sẽ tư vấn cho Khách hàng các tiêu chí để người đại diện theo pháp luật không vi phạm quy định pháp luật.
  • Cổ đông/thành viên công ty: S&B Law sẽ chỉ ra giúp Khách hàng các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên công ty cũng như các vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông/thành viên của công ty Khách hàng.

Tư vấn sau khi thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Luôn cung cấp các tư vấn miễn phí và hướng dẫn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu pháp luật. Ngoài ra S&B Law cũng sẵn sang cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc soạn thảo các văn bản

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan