Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Quảng Ninh. Nay mình muốn mở một tiệm cho thuê trang phục. SB LAW tư vấn giúp mình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và số vốn cần có là bao nhiêu? Bên cạn đó, mình có chồng là người nước ngoài, vậy trên giấy đăng ký kinh doanh có thể đứng tên hai người được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc bạn muốn mở tiệm cho thuê trang phục cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đối với lĩnh vực này, pháp luật không quy định về vốn pháp định, tức là không quy định về số vốn tối thiểu để kinh doanh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP như sau:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Như vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép người nước ngoài thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam. Do đó, trong trường hợp này, chồng của bạn không thể đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh được.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan