Thủ tục đăng ký góp vốn dành cho nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi mang quốc tịch Mỹ hiện muốn đầu tư vào một dự án về may mặc tại Việt Nam.

Tôi đầu tư theo hình thức góp vốn thì cho hỏi tôi có cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

I. Ý kiến tư vấn

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư 2014 thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn trong 2 trường hợp:

Một là đầu tư vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài và hai là khi việc góp vốn dẫn đến nhà đầu tư năm giữ từ 51% vốn điều lệ công ty trở lên.

Với ngành nghề kinh doanh là may mặc, hiện pháp luật không quy định đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vậy nên bạn chỉ cần thực hiện thủ tục góp vốn nếu việc góp vốn dẫn đến việc bạn sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên.

II. Hồ sơ đăng ký góp vốn bao gồm:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

III. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

IV. Tư vấn và phí tư vấn của SBLAW.

SBLAW sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục mua bán cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi sẽ tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục và tiến hành thủ tục tại cơ quan cấp phép.

Vui lòng liên hệ để biết phí tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan