Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi

Nội dung bài viết

Nếu doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại và có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, S&B Law có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Theo quy định hiện hành của Luật thương mại, doanh nghiệp khi thực hiện chương trình khuyến mại, ví dụ như đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền hoặc/và hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại.

I. Theo đó, hồ sơ và thời gian tiến hành thủ tục như sau:

1. Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (Theo mẫu S&B Law)

2. Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (Bản sao công chứng)

3. Bảng kê hàng hóa tham gia chương trình khuyến mại (doanh nghiệp cung cấp)

4. Tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa tham gia chương trình khuyến mại (trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu) (doanh nghiệp cung cấp)

5. Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại (doanh nghiệp cung cấp)

6. Giấy chứng nhận chất lượng/ Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (Doanh nghiệp cung cấp)

7. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (Theo mẫu S&B Law)

II. Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu xác nhận việc thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan