Thủ tục đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm đồ uống

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hằng, ở Hà Nội. Cho mình hỏi: quý công ty có dịch vụ hỗ trợ đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm đồ uống không? Nếu có, vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi đề cập đến yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng gửi đến SB Law trong việc thực hiện thủ tục đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm đồ uống. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.1 Tài liệu Khách hàng cần cung cấp gồm:

Để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Quý khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như sau:

  • Giấy chứng nhận sức khỏe của người trực tiếp sản xuất kinh doanh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
  • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về Vệ sinh an toàn thực phẩm cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. (Cơ sở kinh doanh thực phẩm sẽ đăng ký học/tập huấn tại Trung tâm y tế dự phòng của Quận)
  • Kết quả kiểm nghiệm nguồn thực phẩm.

1.2 Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của SB Law sẽ bao gồm:

  • Tiếp nhận và tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Lập và soạn thảo Hồ sơ theo quy định của pháp luật;
  • Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với chuyên viên và lấy kết quả;
  • Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Nhận kết quả Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Khách hàng.

Thời gian thực hiện: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho phạm vi công việc ở Mục 1 nêu trên là: 31.250.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan