Thủ tục chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH cho người nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty TNHH, có trụ sở ở Hà Nội. Nay, muốn chuyển lại toàn bộ 100% cho người khác (là người nước ngoài), toàn quyền và đại diện theo pháp luật. Xin cho mình hỏi: Bên mình sẽ phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014 quy định thì việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp tại Sở kế hoạch và đầu tư (quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư 2014), cụ thể:

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đăng ký mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản.

Sau khi có Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, căn cứ theo Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư, cụ thể:

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Và thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan