Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân người nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình đang có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân người nước ngoài. Không biết mình phải làm những thủ tục gì? Báo giá giúp mình

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Khách hàng, chúng tôi xin gửi Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Khách hàng xem xét:

  1. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam cho người nước ngoài cần thực hiện thông qua hai bước sau:

Bước 1: Xin chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cho phép người nước ngoài mua lại phần vốn góp. Thành phần hồ sơ bao gồm: (i) Văn bản đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; (ii) Bản sao chứng thực hộ chiếu đối của nhà đầu tư.

Bước 2: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam. Thành phần hồ sơ bao gồm: (i) Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp; (ii) Danh sách thành viên; (iii)Văn bản chấp thuận đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; (iv) Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; (v) Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; (vi) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cả hai bước trên đều thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính). Thời gian thực hiện thủ tục được nêu chi tiết ở Mục 2 dưới đây.

  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Theo đề xuất dịch vụ dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 

a. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

-Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

-Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

-Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

-Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

-Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

-Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

-Dịch các tài liệu sang tiếng Việt để ký.

 

b. Thủ tục cấp phép:

-Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

-Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

-Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

-Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được giấy phép.

c. Thủ tục sau cấp phép:

-Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử;

 

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 nêu trên như sau:

Phí xin chấp thuận cho người nước ngoài mua lại phần vốn góp là 57.112.000 VNĐ (Năm mươi bảy triệu một trăm mười hai nghìn đồng).

Phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 22.845.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu tám trăm bốn lăm nghìn đồng).

Các khoản phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan