Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Thưa luật sư, tôi là Hằng, ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi về thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần?

Trả lời:

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần được tiến hành như sau:

 1. Cơ sở pháp lý:Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 2. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần:

2.1. Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

2.2. Trình tự nộp hồ sơ:

Để thực hiện việc chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật cần phải thực hiện các bước sau:

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi loại hình công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ

2.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan