Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với doanh nghiệp FDI

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư cùng Công ty. Hiện nay Công ty tôi đang có nhu cầu bắt đầu kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn lập cơ sản bán lẻ các sản phẩm của mình, tuy nhiên, do không phải công ty nội địa nên chúng tôi không nắm rõ các thủ tục cần thiết. Mong Luật sư có thể cho tôi biết các thủ tục pháp lý liên quan. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
* Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thông thường, khi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Tuy nhiên, để tránh thủ tục rườm rà cho doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có thể đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính.

Do vậy, nếu quý công ty có nhu cầu thành lập cơ sở bán lẻ bán lẻ thứ nhất trong trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì có thể thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ.

Hồ sơ thực hiện thủ tục bao gồm:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu – Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghi định 09/2018/NĐ-CP);
Bản giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính; tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu – Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP);
Bản giải trình có nội dung về địa điểm lập cơ sở bán lẻ, kế hoạch kinh doanh, tài chính của cơ sở bán lẻ;
Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp (nếu có);
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có).

Hồ sơ được gửi đến Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Công Thương sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện và sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành (tùy trường hợp).

Mở cửa thu hút FDI và vấn đề môi trường

Trên đây là tư vấn của SBLaw về Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với doanh nghiệp FDI, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với SBLaw để được tư vấn chi tiết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan