Thông tư 81/TANDTC hướng dẫn giải quyết các tranh chấp thừa kế

Nội dung bài viết

Theo hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế, gia đình có thể thực hiện đàm phán hòa giải dưới sự giám sát của một trọng tài hoặc thông qua quá trình đàm phán tự nguyện để đạt được sự công bằng và thoả thuận trong việc phân chia tài sản thừa kế. Dưới đây là thông tư 81/TANDTC ban hành ngày 24/07/1981 hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế.

Thông tư 81/TANDTC hướng dẫn giải quyết các tranh chấp thừa kế

  • Số hiệu: 81/TANDTC
  • Loại văn bản:        Thông tư
  • Nơi ban hành:      Tòa án nhân dân tối cao
  • Người ký:               ***
  • Ngày ban hành:   24/07/1981

Chi tiết thông tư 81/TANDTC

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế

Download file PDF: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp thừa kế

Quy trình pháp lý cũng cung cấp các phương tiện khác nhau như đệ đơn đến tòa án, nơi một thẩm phán sẽ can thiệp để giải quyết tranh chấp thừa kế theo quy định pháp luật và quyết định về việc phân phối tài sản giữa các người thừa kế. Nếu quý khách có nhu cầu về tranh chấp thừa kế có thể gọi ngay công ty luật SBLAW để nhận được sự trợ giúp từ các luật sư chúng tôi

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan