Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trước khi gặp luật sư cần chuẩn bị một số thông tin cơ bản sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam.

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
2.  Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:

+ Hộ chiếu của nhà đầu tư;

+ Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tại Ngân hàng thương mại

+ Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, pháp nhân:

+ Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

+ Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

+ Điều lệ hoạt động của công ty;

+ Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập:

+ Thông tin tên công ty, tiếng Anh, tiếng Việt;

+ Địa chỉ đặt trụ sở, chi nhánh (nếu có) của công ty;

+ Vốn điều lệ/Vốn đầu tư, vốn vay của công ty dự đình thành lập;

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

+ Các thông tin khác theo yêu cầu của khách hàng.

 

5. Về địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

+ Hợp đồng nguyên tắc thuê đất, nhà xưởng hoặc văn phòng làm việc;

+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn