Thông tin để lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trước khi gặp luật sư cần chuẩn bị một số thông tin cơ bản sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam.

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:

+ Hộ chiếu của nhà đầu tư;

+ Bản xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tại Ngân hàng thương mại

+ Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, pháp nhân:

+ Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

+ Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

+ Điều lệ hoạt động của công ty;

+ Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);
4. Thông tin về doanh nghiệp dự định thành lập:

+ Thông tin tên công ty, tiếng Anh, tiếng Việt;

+ Địa chỉ đặt trụ sở, chi nhánh (nếu có) của công ty;

+ Vốn điều lệ/Vốn đầu tư, vốn vay của công ty dự đình thành lập;

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

+ Các thông tin khác theo yêu cầu của khách hàng.

 

5. Về địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

+ Hợp đồng nguyên tắc thuê đất, nhà xưởng hoặc văn phòng làm việc;

+ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan