Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Một dự án đầu tư thì được thực hiện trong bao lâu vì tôi thấy có nhiều dự án cả chục năm không hoàn thành?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Một dự án đầu tư được hoạt động tối đa là 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế và dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Đối với các dự án ngoài khu kinh tế thì thời hạn hoạt động ít hơn, chỉ là 50 năm.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật đầu tư năm 2014:

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư”.

Sau khi dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động, nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục hoạt động thì phải tiến hành gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan