Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là một nhà đầu tư Nhật Bản đang muốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại địa bàn huyện đảo Vân Đồn – Quảng Ninh . Tôi muốn hỏi luật sư là nếu dự án đầu tư của tôi được thực hiện thì thời hạn hoạt động của dự án này là bao lâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014 quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

  1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
  2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
  3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”

Khoản 12 điều 3 Luật Đầu tư quy định khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến thời điểm tháng 12/2016, cả Việt Nam có 16 khu trong quy hoạch nói trên đều đã được chính thức thành lập là khu kinh tế hoặc được hưởng quy chế ưu đãi như khu kinh tế.

Khu kinh tế Địa điểm Thời điểm thành lập hoặc ban hành quy chế hoạt động Diện tích (ha)
Vân Đồn Quảng Ninh 31/5/2006 55.133
Đình Vũ – Cát Hải Thủy Nguyên – Cát Hải, Hải Phòng 10/1/2008 21.600
Nghi Sơn Tĩnh Gia, Thanh Hóa 15/5/2006 18.611,8
Đông Nam Nghệ An Nghệ An 11/6/2007 20.776,47
Vũng Áng Kỳ Anh, Hà Tĩnh 3/4/2006 22.781
Hòn La Quảng Bình 10/6/2008 10.000
Chu Lai Tam Kỳ – Núi Thành, Quảng Nam 5/6/2003 27.040
Dung Quất Bình Sơn, Quảng Ngãi 21/3/2005 45.332
Nhơn Hội Bình Định 14/6/2005 12.000
Chân Mây-Lăng Cô Thừa Thiên – Huế 05/01/2006 27.108
Vân Phong Khánh Hoà 25/4/2006 150.000
Nam Phú Yên Phú Yên 29/4/2008 20.730
Định An Trà Vinh 27/4/2009 39.020
Năm Căn Cà Mau 23/11/2010 11.000
Phú Quốc Phú Quốc, Kiên Giang 10/7/2013 58.923
Đông Nam Quảng Trị 27/02/2010 23.460

 

Vậy căn cứ các quy định trên dự án của anh là dự án nằm trong khu kinh tế nên theo đó thời hạn hoạt động của dự án đầu tư này là không quá 70 năm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan