Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Nội dung bài viết

“Một dự án đầu tư được thực hiện trong bao lâu?” là câu hỏi thường gặp khi hiện nay có rất nhiều dự án mãi vẫn chưa hoàn thành. Pháp luật về đầu tư quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

  1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
  2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
  3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư”

Như vậy, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không được quá 70 năm, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm, dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Trong trường hợp dự án hết thời hạn hoạt động mà muốn tiếp tục hoạt động thì phải tiến hành gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan