Thời hạn bảo hộ bản quyền

Nội dung bài viết

Khi một tác giả sáng tạo ra tác phẩm, sẽ phát sinh việc bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản. Vậy thời hạn bảo hộ quyền là bao lâu?
Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm được quy đinh như sau :

  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
  • Các tác phẩm còn lại như là tác phẩm viết, thơ, nhạc, tiểu thuyết có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Sau thời hạn này, tác phẩm sẽ thuộc về công chúng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan