Thời điểm xuất hoá đơn VAT

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI từ Hoa Kỳ và đã hoạt động nhiều năm tại Việt nam.

Chúng tôi vừa có một lô xuất nhập khẩu tại chỗ. Nhưng mà hiện tại chúng tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng ngày 27/10/2018 nhưng ngày 28/11/2018 mới mở tờ khai xuất.

SBLAW cho chúng tôi hỏi là: Ngày hóa đơn GTGT trước ngày mở tờ khai thì có hợp lệ không?

Luật sư trả lời: Theo quy định tại điểm a.3) Khoản 5, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trách nhiệm của bên xuất khẩu tại chỗ là giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Dựa trên hai tiêu chí nêu trên, thì việc ngày xuất hóa đơn trước ngày thông quan không vi phạm quy định về mở tờ khai hải quan.
Doanh nghiệp chỉ cần lưu ý đặc biệt về thời hạn giao hàng bắt buộc phải cùng ngày hoặc sau ngày thông quan là được.
Qua khảo sát trên thực tế với một số đơn vị chuyên về xuất nhập khẩu, thì thông thường đa số vẫn khuyến cáo ngày lập hóa đơn nên trùng với ngày mở tờ khai hải quan để tránh bị đề nghị giải trình từ phía cơ quan chức năng.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan