Trong tiến trình phát triển, do nhu cầu mở rộng không gian làm việc, SBLAW đã tiến hành làm việc với đơn vị thiết kế để thiết kế văn phòng SBLAW Hà Nội.

Mục tiêu của bản thiết kế là tạo ra một không gian làm việc rộng rãi nhưng cũng thoải mái, tiện nghi và tạo cảm giác thân thiện cho các luật sư và chuyên viên pháp lý làm việc.

SBLAW xin giới thiệu về không gian làm việc mới của SBLAW:

Thiế

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn