Thế chấp nhà ở đang cho thuê

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện có 1 căn nhà đang cho thuê. Tuy nhiên thời gian gần đây công việc khó khăn, tôi cần một khoản tiền lớn cho việc cá nhân nên muốn thế chấp ngôi nhà này. Vậy tôi có được làm thế khi nhà vẫn đang có người thuê không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 146 Luật nhà ở 2014 thì việc thế chấp nhà ở đang cho thuê được quy định như sau:

  1. Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.
  2. Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy trường hợp bạn muốn thế chấp ngôi nhà đang cho thuê thì bạn vẫn được thế chấp, tuy nhiên cần lưu ý thông báo trước bằng văn bản cho bên thuê nhà về việc này

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan