Thế chấp nhà cổ, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Tôi có dự án khu bảo tàng nhà cổ Việt Nam. Hiện nay, tôi đang thế chấp tại ngân hàng 10 căn nhà tại ngân hàng. Xin hỏi luật sư; Ngân hàng nhận thế chấp cổ vật có đúng quy định nhà nước không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 14 Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định: “tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hợp pháp di sản văn hoá”. Căn cứ theo quy định này nếu “Dự án khu bảo tàng nhà cổ Việt Nam” được công nhận là di sản văn hóa thì bạn có quyền là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà cổ này.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 43 Luật di sản văn hóa năm 2001 quy định: “1. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội phải được quản lý trong các bảo tàng và không được mua bán, tặng cho; di vật, cổ vật thuộc các hình thức sở hữu khác được mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; bảo vật quốc gia thuộc các hình thức sở hữu khác chỉ được mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế ở trong nước theo quy định của pháp luật”.

Kết hợp các quy định nêu trên cho thấy: quyền sở hữu hợp pháp di sản văn hóa của cá nhân được coi là hình thức sở hữu khác. Do vậy, trường hợp bạn đúng là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà cổ thì bạn có quyền thế chấp nó với các ngân hàng trong nước. Và việc ngân hàng nhận thế chấp tài sản đó là không vi phạm quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan