Thay đổi tên doanh nghiêp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi mới thay đổi tên công ty. Vậy hợp đồng trước đó của công ty tôi với các đối tác có bị ảnh hưởng gì không? Tôi có cần báo sự thay đổi này cho công ty kí hợp đồng cùng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh, những thay đổi đó phải được thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai. Như vậy pháp luật không quy định cụ thể việc công ty bạn phải thông báo với đối tác kinh doanh sau khi đổi tên doanh nghiệp. Bên cạnh đó khoản 3 Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp cũng quy định:” Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp”. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng trước đó giữa công ty bạn và các đối tác sẽ không bị ảnh hưởng, quyền và nghĩa vụ giữa các bên trước đó vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên để tạo niềm tin và sự minh bạch với đối tác làm ăn, công ty của bạn nên cung cấp thông tin về việc thay đổi này với các đối tác, và soạn thêm phụ lục hợp đồng liên quan đến việc sửa đổi tên công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan