Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên công ty mình có nhu cầu thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là thay đổi cổ đông và cơ cấu vốn góp do chuyển nhượng cổ phần.

Cho mình hỏi là công ty mình cần làm những thủ tục gì để có thể thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

Qúy Công ty có thực hiện dịch vụ này không? Nếu được báo giá chi tiết cho mình với?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 1. THỦ TỤC CẤP PHÉP

Lộ trình thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện với các bước như sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 02 ngày làm việc.
 2. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh của Công ty.
 3. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép: đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ cấp thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm thông báo, giấy ủy quyền, biên bản, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Thủ tục sau cấp phép:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

 1. PHÍ DỊCH VỤ

3.1 Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 4 như nêu trên là 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng). (Chi phí này đã bao gồm lệ phí nhà nước về thay đổi đăng ký kinh doanh và phí công bố thông tin)

 • 10% thuế VAT000 VNĐ (Sáu trăm nghìn đồng)

Tổng phí dịch vụ đã bao gồm 10% VAT là: 6.600.000 VNĐ (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)

3.2 Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 50% tổng phí dịch vụ.

- 50% tổng phí dịch vụ còn lại và phí dịch vụ phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 05 ngày làm việc sau khi SB Law hoàn thành việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi của Công ty

- Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan