Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi đã được thành lập, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp mong muốn được thay đổi người đại diện theo pháp luật của doan nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì công ty cần lưu ý như sau: Người đại diện theo pháp luật mới của công ty với chức danh Giám đốc không được làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần khác và không thuộc diện là người đại diện theo pháp luật của công ty khác đang trong tình trạng bỏ trốn thuế tại thời điểm hiện tại.

1. Về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Chủ doanh nghiệpphải nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và đầu tư.
  • Sau 09 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấpGiấy chứng nhận ĐKDN mới.

2. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN và con dấu mới.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để hoàn tất các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanhlà 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan chức năng.

3. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ để S&B Law thực hiện các công việc tại mục 2 trên sẽ được trao đổi khi doanh nghiệp ký hợp đồng với S&B Law.

4. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu

Doanh nghiệpcung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu để chúng tôi soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết, như sau:

  • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN;
  • 01 Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân của đại diện theo pháp luật mới, của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan