Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể tiến hành điều chỉnh nội dung thực hiện dự án đầu tư, trong đó, có việc ghi nhận điều chỉnh và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005, người nắm giữ chức vụ Giám đốc của Công ty cổ phần ngoài việc phải đáp ứng được các điều kiện tối thiểu về năng lực hành vi dân sự và các điều kiện về mặt chuyên môn, kinh nghiệm theo Điều lệ của doanh nghiệp, không được phép nắm giữ chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc của bất kỳ doanh nghiệp nào khác.

Ngoài ra, với vai trò là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người được bổ nhiệm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn cư trú (thường trú hoặc tạm trú hợp pháp) tại Việt Nam.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài thì cần phải có thêm giấy phép lao động và giấy phép tạm trú tại Việt Nam.

S&B Law có thể hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục pháp lý nêu trên, nội dung công việc cụ thể như sau:

Nhóm công việc

Mô tả cụ thể

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

- Thông báo cho Khách hàng danh mục các tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật Việt Nam
- Dự thảo hồ sơ yêu cầu cho Khách hàng
- Điều chỉnh dự thảo hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng
- Xin ý kiến sơ bộ của Cơ quan cấp phép về dự thảo hồ sơ
- Hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ và gửi cho Khách hàng ký và đóng dấu

 

THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP PHÉP

- Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép
- Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan cấp phép
- Tiến hành giải thích, giải trình nội dung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép (nếu có)
- Thay mặt Khách hàng tiến hành nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

THỦ TỤC SAU CẤP PHÉP

- Công bố việc điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên phương tiện báo chí

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan