Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH hai thành viên

Nội dung bài viết

Xin chào Quý Công ty, mình hiện là chủ doanh nghiệp (công ty TNHH 2 thành viên, hiện tại có 1 thành viên trong số này đang muốn tăng vốn góp bằng 1 ô tô 1 tỷ đồng mua mới 100%, mình muốn hỏi các vấn đề như sau. Thứ nhất, xe mới này có được khấu trừ thuế GTGT qua công ty hay không? Tài sản xe này hiện đang đứng tên của thành viên góp vốn, tháng 9/2022 xe và chứng từ sẽ có đầy đủ. Thứ hai, nếu góp xe thì tổng vốn góp của thành viên này sẽ lên 60%, thay vì 10% như lần đầu, vậy có nhất thiết phải thay đổi đại diên pháp luật hay không hay vẫn giữ người đại diện theo thỏa thuận của 2 thành viên?

Các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần
Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau: 

Câu hỏi: Xe mới này có được khấu trừ thuế GTGT qua công ty hay không? (Tài sản xe này hiện đang đứng tên của thành viên góp vốn, tháng 9/2022 xe và chứng từ sẽ có đầy đủ)

SB Law:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, xe ô tô có thể là tài sản góp vốn trong trường hợp được đăng ký quyền sở hữu và có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều 14 khoản 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản góp vốn như sau:

“13. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.”

Theo quy định trên, nếu tài sản cố định góp vốn có đủ thủ tục quy định, có hóa đơn hợp pháp, mới chưa sử dụng, được hội đồng giao nhận vốn chấp nhận thì được khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn.

Câu hỏi: Nếu góp xe thì tổng vốn góp của thành viên này sẽ lên 60%, thay vì 10% như lần đầu, vậy có nhất thiết phải thay đổi đại diên pháp luật hay không hay vẫn giữ người đại diện theo thỏa thuận của 2 thành viên?

SB Law:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp không quy định bắt buộc thành viên có số vốn góp cao nhất thì phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Vì vậy, trong trường hợp này, việc chị có tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của công ty hay không sẽ phụ thuộc vào Điều lệ công ty và thỏa thuận giữa các thành viên công ty.

Trên đây là tư vấn của SB Law đối với những thắc mắc của bạn về doanh nghiệp của mình. 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan