Thay đổi địa chỉ trụ sở và tên giao dịch của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở và tên giao dịch, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.

S&B Law là một Công ty tư vấn luật doanh nghiệp, có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tên giao dịch

1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn của S&B Law gồm các công việc sau đây:

- Soạn thảo toàn bộ hồ sơ và văn bản giải trình theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc giải quyết hồ sơ điều Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu có);

- Thay mặt Khách hàng theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc giải trình, bổ sung hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

2 Phương thức thực hiện:

Soạn thảo hồ sơ và văn bản giải trình theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc giải trình, bổ sung hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan